top of page

VİZYON              MİSYON

Vizyon

Şirket kendini bağımsız, barışçıl, farklı, yaratıcı, geleceğe bakan, girişimci, açık fikirli, güçlü, insan ve problem çözme sonuç odaklı benzersiz karakter olarak tanımlıyor.

Amacı, bilimsel bilgi ve yaratıcı sanatın birleşimi ile alanında dünya çapında ilham veren lider ve öncü ileri bir şirket olmaktır. Ayrıca her boyuttaki işletme için en yenilikçi çözümleri geliştirmek ve uygulamaktır.

Misyon

Şirket, daha iyi bir yaşam için dünyayı değiştiren yenilikçi, mekana dayalı sistemler, uygulamalar gerçekleştirmeyi ve geliştirmeyi ve karmaşık yaşam ortamlarının anlaşılmasını ve ekonomik sektörler için bilimsel bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir.

İkincisi, uzaya dayalı iş süreçlerinin şirketlere daha fazla uygulanmasını, ve bu şirketlerin uzaya dayalı karar süreçlerini kullanarak geleneksel iş alışkanlıklarının performansını arttırmasına yardımcı olmak.

Üçüncüsü, uzaydan faydalanmayan işletmelerdeki zorlukların üstesinden gelmek için etkin uzay tabanlı karar verme süreçlerini ve veri sistemlerini belirlemek ve  problem çözme stratejileri tasarlamaktır.

bottom of page