top of page

PRENSİPLER VE DEĞERLER

Şirket'in AR-GE ve İnovasyon faaliyetleri aşağıdaki "Genel İlkeler" uyarınca planlanmakta, programlanmakta, organize edilmekte ve yürütülmektedir:

1. Ar-Ge ve İnovasyon barışçıl amaçlarla ve insanlığın yararına kullanılır.
2. Dünya çapında rekabet ve işbirliği benimsenmiştir.

3. Kendi bağımlı olmayan yetenekleri, bilgisi ve kurumsal yapısı ile kendi Ar-Ge ve İnovasyon altyapısını, sistemini ve teknolojisini geliştirir.
4. Ar-Ge ve İnovasyonda özgün ve bağımsız olmaktır.
5. Yaratıcı fikirler ve yenilikçi girişimler teşvik edilir.
6. Dünyanın önde gelen ve yol gösterici bir rolü olan etkin, güçlü,  yetkin bir Şirket olması hedeflenmektedir.
7. Etik yaklaşım, çalışkan, yanal hiyerarşide sorumluluk alma, cinsiyet eşitliği ve değer yaratma temel çalışma prensiplerimizdir.

bottom of page