top of page

STRATEJİ 2023

Uzay, günlük hayatımızda toplumlar için bir  kullanım alanı ve girişimci firmalar için bir sınır haline geliyor.

2023 şirket stratejisi, güçlü bir bilgi ve uzmanlık ağı ile ARGE ve Innovasyon kapasitesi oluşturmak, Dünya Çapında Uzay Temelli Yenilikçi Çözümler geliştirmek, Toplumlar ve insanların yaşamlarını iyileştirmek ve Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için 3 yıllık bir yaklaşım ortaya koymaktadır.

bottom of page